دوره راینو معماری

بدون امتیاز 0 رای
400 هزار تومان

نرم افزار مدلسازی راینو بر پایه فناوری نربز عمل می کند. امکان مدلسازی احجام منحنی و پیچیده با استفاده از این نرم افزار به سادگی فراهم شده است. همچنین ارتباط مناسب این نرم افزار با پلاگین گرسهاپر به محبوبیت و کاربرد بیش از پیش آن افزوده است.

400 هزار تومان