قیمت 400 هزار تومان

ویژگی های دوره
25 دانشجو
نوع دوره: غیر حضوری
سطح دوره: متوسط
پیش نیاز: ندارد
تاریخ بروزرسانی: 1398/08/10
زبان: فارسی
1120 دقیقه
4 گام
روش دریافت: دریافت فایلها و تمرین ها
روش پشتیبانی: چت آنلاین و تلگرام
مدرک بین المللی موسسه MPT
1.53k بازدید 2 دیدگاه
گام اول (پروژه اول)

1.1.شروع کار با نرم افزار رویت ویدئو

16:00

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

1.2.ایجاد پروژه جدید و وارد کردن فایل اتوکد ویدئو

11:00

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

1.3ابزار دیوار (قسمت اول) ویدئو

35:00

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

1.4. ایجاد دیوار های جدید ویدئو

21:27

خصوصی

1.5. تنظیم واحد و اطلاعات پروژه ویدئو

9:32

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

1.6. افزودن درب و تنظیمات reminder ویدئو

20:10

خصوصی

1.7. افزودن پنجره ویدئو

31:22

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

1.8. اندازه گذاری (قسمت اول) ویدئو

23:53

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

1.9. ایجاد کف و سقف و کاذب ویدئو

21:42

خصوصی

1.10. ایجاد سقف شیبدار و ویرایش پروفایل دیوارها ویدئو

17:26

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

1.11. نکات مدلسازی پروژه: درباره ایجاد نماها ویدئو

8:30

خصوصی

1.12. نکات مدلسازی پروژه ویدئو

32:00

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

1.13. ایجاد دید سه بعدی و کار با دوربین ویدئو

16:00

خصوصی

1.14. ایجاد فهرست فضاها Legend ویدئو

15:00

خصوصی

1.15.ایجاد شیت و تهیه خروجی PDF ویدئو

14:00

خصوصی

1.16. تمرین گام اول فایل های ضمیمه

16:00

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
گام دوم (پروژه دوم)

2.1. ایجاد و مدیریت تمپلیت ها ویدئو

9:24

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.2. وارد کردن فایل اتوکد به روش لینک ویدئو

12:40

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.3. ابزار دیوار: لایه بندی دیوارها ویدئو

15:08

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.4. ابزار دیوار: کار با تنظیمات برش عمودی ویدئو

12:29

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.5. نکات مدلسازی: انطباق فایل اتوکد ویدئو

06:46

خصوصی

2.6. دانلود کلیدهای میانبر متداول در نرم افزار رویت فایل های ضمیمه

PDF

در این قسمت به ایجاد کلیدهای میانبر جدید اشاره شده است.

2.6.1. تعریف کلیدهای میانبر جدید ویدئو

07:55

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.7. ایجاد پله (قسمت اول) ویدئو

9:07

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.8. ایجاد پله در حالت sketch ویدئو

9:08

خصوصی

2.9. ایجاد نرده railing (قسمت اول) ویدئو

3:56

خصوصی

2.10. ایجاد تراز های طبقات Level ویدئو

04:53

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.11. مخفی و ایزوله کردن عناصر در رویت ویدئو

9:21

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.12. نکات ترسیم بام (سقف نهایی) در رویت ویدئو

11:23

خصوصی

2.13. نکات تکمیلی پروژه گام دوم ویدئو

8:02

خصوصی

2.14. استفاده از فمیلی ها و ایجاد کامپوننت های مورد نیاز ویدئو

10:06

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.15. ایجاد مدرک برش دوبعدی و سه بعدی ویدئو

9:42

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.16. اندازه گذاری dimension (قسمت دوم) ویدئو

20:21

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.17. مدیریت نمایش اجزا با Visibility/Graphic ویدئو

24:27

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.18. مدیریت استایل های گرافیکی Visual Style ویدئو

13:21

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.19. ایجاد و اعمال view template ها در رویت ویدئو

13:45

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.20. ایجاد شیت های سفارشی (title block) ویدئو

17:49

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.21. تغییر مقیاس مدارک در شیت و تنظیم محدوده نمایش آنها ویدئو

8:29

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.22. ویرایش عنوان مدارک در شیت ویدئو

5:43

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

2.23. تهیه خروجی ها در یک PDF تمرین گام دوم ویدئو

04:32

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمرین گام دوم فایل های ضمیمه

16:00

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
گام سوم (پروژه سوم)

3.1. جزئیات ترسیم ترازها Levels ویدئو

19:21

خصوصی

3.2. ایجاد آکس ها (Grids) ویدئو

5:47

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.3. ستون گذاری ویدئو

8:54

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.4. معرفی پروژه گام سوم ویدئو

1:17

3.5. نکات تکمیلی لینک کردن فایلهای کد ویدئو

4:05

خصوصی

3.6. وارد کردن و انطباق فایهای کد پروژه ویدئو

4:02

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.7. دسته بندی و ترتیب مدارک در Project Browser ویدئو

4:36

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.8. ایجاد shape editing در کف ها برای شیب بندی بام های مسطح ویدئو

13:32

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.9. ابزار floor: استفاده از shape editing برای ساخت فرم های متنوع سقف ویدئو

4:20

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.10. ابزار floor: استفاده از shape editing برای ایجاد رمپ ویدئو

4:12

خصوصی

3.11. ایجاد بازشو مستقل در کف ها (shaft opening) ویدئو

16:08

خصوصی

3.12. نکات تکمیلی ترسیم دیوار ویدئو

4:18

خصوصی

3.13. ابزار دیوار: stacked wall ویدئو

06:14

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.14. افزودن sweep و reveal در دیوارها ویدئو

7:38

خصوصی

3.15. ایجاد پروفیل های سفارشی برای sweep ویدئو

8:32

خصوصی

3.16. ابزار دیوار: انواع دیوارهای پرده ای curtain walls ویدئو

10:38

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.17. تنظیمات پروفیل های دیوار پرده ای mullions ویدئو

13:49

خصوصی

3.18. قرارگیری دیوار پرده ای در داخل دیوار های معمولی ویدئو

6:43

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.19. ابزار کامپوننت: آشنایی با دستور extrusion و sweep ویدئو

14:48

خصوصی

3.20. ابزار کامپوننت: آشنایی با دستور blend و revolve ویدئو

17:17

خصوصی

3.21. ابزار کامپوننت: آشنایی با دستور sweep-blend ویدئو

9:15

خصوصی

3.22. ایجاد متن سه بعدی 3D Text ویدئو

4:59

خصوصی

3.23. ایجاد پترن بر روی احجام mass ویدئو

11:26

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.24. اصول اولیه ایجاد پنل های pattern base ویدئو

9:51

خصوصی

3.25. روش های متریال دهی به اجزا ویدئو

5:24

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.26. ویرایش متریال های موجود ویدئو

9:23

خصوصی

3.27. ایجاد متریال جدید و استفاده از Asset libraries ویدئو

11:04

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.28. ایجاد متریال با استفاده از ویژگی Tile ویدئو

11:16

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.29. ایجاد پله (قسمت دوم) ویدئو

11:09

خصوصی

3.30. انواع پله ویدئو

14:36

خصوصی

3.31. کپی کردن پله در طبقات ویدئو

7:41

خصوصی

3.32. ایجاد بازنگری در مدارک (revision) ویدئو

8:35

خصوصی

3.33. ایجاد جدول schedule برای revision ها ویدئو

7:55

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.34. تهیه خروجی تصویری از ویو ها در نرم افزار رویت ویدئو

11:25

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.35. مطالعات خورشیدی و سایه اندازی ویدئو

15:29

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.36. ساخت تصاویر متحرک Gif از روند سایه اندازی ویدئو

5:29

خصوصی

3.37. تهیه انیمیشن walk-through ویدئو

16:17

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.38. رندرگیری در نرم افزار Revit ویدئو

16:37

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

3.39. ترکیب تصاویر رندر و خطوط پروژه با استفاده از فتوشاپ ویدئو

6:50

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

تمرین گام سوم فایل های ضمیمه

16:00

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.
گام چهارم (پروژه چهارم)

4.1. معرفی پروژه گام چهارم ویدئو

3:33

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

4.1.2. دریافت فایلهای تمرینی پروژه گام چهارم فایل های ضمیمه

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

4.2. مروری بر ایجاد ترازها و Browser Organization ویدئو

4:32

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

4.3. وارد کردن تصویر ترسمیمات دستی ویدئو

10:02

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

4.4. آکس بندی و ستون گذاری ویدئو

4:56

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

4.5. انواع پی و پی ریزی ویدئو

16:45

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

4.6. دیوارهای حائل و ترسیم شناژها ویدئو

10:36

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

4.7. تیر ریزی اصلی و فرعی ویدئو

22:53

خصوصی
این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره را خریداری نمایید.

moreدوره های مرتبط

رویت پایه (گام سوم)

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
115 هزار تومان

رویت پایه (گام دوم)

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

0
95 هزار تومان

دوره نرم افزار لومیون

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

3
300 هزار تومان

دوره جامع اتوکد

برخی منابع خبر از هک شدن روزانه ۳۰.۰۰۰ وبسایت می‌دهند! حملات اسپم، دریافت اطلاعات کاربران، تغییر و از کارانداختن سایت‌ها دائما درحال رخ دادن است.

0
400 هزار تومان

chat_bubble_outlineنظرات

 • sina( دانشجوی دوره )

  من یکسال قبل دوره رویت خصوصی رو با مهندس بصورت حضوری داشتم و چون کار نکردم خیلی از ابزارها رو فراموش کردم. ولی الان این برنامه ی غیر حضوری رو شرکت کردم خیلی اعتماد بنفسم در این نرم افزار بالا رفت و تسلطم بهبود پیدا کرد. خبر خوب اینه که در همین زمینه الان کار پیدا کردم.
  خیلی ممنونم جناب مهندس
  باآرزوی موفقیت روحی

 • laleh.sharifi( دانشجوی دوره )

  کاش زودتر با این روش تدریس مواجه میشدم آخه من ویدئوهای مختلفی دیده بودم ولی هیچ کدوم پروژه ای نبودن و از صفر تا 100 پروژه رو نمی گفتن. بیشتر یه جورایی ابزارها رو معرفی می کردن و تمام 😐
  فقط اگر امکانش باشه تاسیستات رو هم روی همین پروژه ها آموزش بدین عالی میشه. در کل خیلی خوب بود. ممنون از زحماتتون🙏

قوانین ثبت دیدگاه

 • دیدگاه های فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • دیدگاه های نامرتبط به مطلب تایید نخواهد شد.
 • از درج دیدگاه های تکراری پرهیز نمایید.
 • امتیاز دادن به دوره فقط مخصوص دانشجویان دوره می باشد.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *