راینو

آموزش نرم افزار >
4 گام
400هزارتومان
سرفصل های دوره آموزشی راینو پایه بخش اول: معرفی و کلیات تفاوت ها و ویژگی های ساختار مدلسازی بر اساس نربز مقایسه مدلسازی های برپایه مش mesh و مدلساز...
حد واسط
4 گام
افزودن به لیست دلخواه
400هزارتومان
آموزش نرم افزار >
400هزارتومان
دوره پیشرفته راینو تمرکز ویژه ای بر نکات ساخت و همچنین پلاگین های پرکاربرد دارد. سرفصل های آموزش راینو پیشرفته بخش ۱ : شخصی سازی محیط کار راینو کار...
افزودن به لیست دلخواه
400هزارتومان