لومیون

ویژه
آموزش لومیون آنلاین
آموزش نرم افزار >
18 قسمت
300هزارتومان
دوره آموزش آنلاین لومیون شامل تمامی مباحث مورد استفاده در این نرم افزار می باشد. آشنایی با لومیون  و فرایند رندرینگ  real time نحوه تهیه خروجی از ن...
مبتدی
18 سخنرانی
18 قسمت
افزودن به لیست دلخواه
300هزارتومان