واقعیت مجازی

واقعیت مجازی >
190هزارتومان
ضرورت استفاده از دانش فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر در هر کسب و کاری غیرقابل اجتناب است و امروز تکنولوژی واقعیت مجازی برای ادراک کامل فضاهای معمار...
افزودن به لیست دلخواه
190هزارتومان