رویت

آموزش نرم افزار >
430 هزارتومان
mirhafezzz
محتوای دوره در سه بخش تعریف شده: 🌁 حجم سازی (ساخت فرم‌های آزاد) ، 🏙️ ساخت فمیلی(بلاکهای پیشرفته رویت) و 🌃 کار با داینامو (افزونه طراحی پارامتریک) ....
افزودن به لیست دلخواه
430 هزارتومان
آموزش نرم افزار >
4 گام
340 هزارتومان
mirhafezzz
intermediate
سخنرانی ها 26
4 گام
افزودن به لیست دلخواه
340 هزارتومان