رویت

ویژه
دوره رویت پایه
آموزش نرم افزار >
4.5
4.5 (2)
400هزارتومان 340هزارتومان
حد واسط
49 سخنرانی
4 گام
افزودن به لیست دلخواه
400هزارتومان 340هزارتومان
آموزش نرم افزار >
430هزارتومان
محتوای دوره در سه بخش تعریف شده: ? حجم سازی (ساخت فرم‌های آزاد) ، ?️ ساخت فمیلی(بلاکهای پیشرفته رویت) و ? کار با داینامو (افزونه طراحی پارامتریک) ....
پیشرفته
افزودن به لیست دلخواه
430هزارتومان
آموزش نرم افزار >
4.5
4.5 (2)
55هزارتومان
مبتدی
12 سخنرانی
12 قسمت
افزودن به لیست دلخواه
55هزارتومان
ویژه
دوره رویت پایه
آموزش نرم افزار >
4.5
4.5 (2)
85هزارتومان
مبتدی
14 سخنرانی
14 قسمت
افزودن به لیست دلخواه
85هزارتومان
ویژه
دوره رویت پایه
آموزش نرم افزار >
4.5
4.5 (2)
115هزارتومان
حد واسط
23 سخنرانی
23 قسمت
افزودن به لیست دلخواه
115هزارتومان
جدید
دوره رویت پایه
آموزش نرم افزار >
4.5
4.5 (2)
115هزارتومان
پیشرفته
23 سخنرانی
23 قسمت
افزودن به لیست دلخواه
115هزارتومان